Projektová a inženýrská kancelář

Ing. Petr Musílek

Projektová a inženýrská činnost v dopravě

Text Box: “Kvalitní a bezpečné komunikace pro všechny”

Home

Firma byla založena vydáním živnostenského listu dne 18.01.2006 Živnostenským úřadem města Brna.

 

Projektová činnost ve výstavbě, včetně dopravního inženýrství byla majitelem současně vykonávána pod hlavičkou společnosti Brněnské komunikace, a.s. – Útvarem dopravního inženýrství. Následně od 07/2007 také ve společnosti Eltodo EG, a.s. a Eltodo dopravní systémy, s.r.o.

 

Po získání autorizace č. 0010515 v oboru dopravní stavby udělené ke dni 24.6.2008 a současně po novelizaci Živnostenského zákona s platností od 1.7.2008 bylo již Obecným živnostenským úřadem Magistrátu města Pardubice zaregistrována živnost:

 

Projektová činnost ve výstavbě.

 

V současnosti se firma sloučila s projekční kanceláří Ing. Vladislav Stieber - Projektová a inženýrská kancelář za účelem rozšíření kvalifikační, personální i materiální kapacity obou subjektů.

 

Firma disponuje dostatečným kvalifikačním, personálním i technologickým zázemím pro projekční zpracování zakázek i inženýrskou činnost, kterou je schopná garantovat autorizacemi v oborech:

 

Þ Dopravní stavby

Þ Pozemní stavby

Þ Inženýrské stavby

Þ Městské a dopravní inženýrství

Privat:

Sadová 415

533 52 SRCH

 

Kancelář - provozovna:

K Blahobytu 1525

530 02 PARDUBICE

 

http://pik-pce.sweb.cz

Email: musilek.pik@hotmail.com

Tel.: +420 777 736 633

 

Alternativní kontakt:

http://www.pik-pce.cz

Email: pik@pik-pce.cz

Tel.: +420 464 646 501

Kontakt: